Звітування директора ХНВК №45 «Академічна гімназія» Бескаравайної Л.О. про роботу у 2019/2020 навчальному році.

Незважаючи на тривалий карантин, 2019/2020 навчальний рік можна назвати успішним.

Учителі закладу освіти забезпечували навчання талановитим, умотивованим та креативним учням, проявляючи власний талант, інноваційний та нестандартний підхід до освіти.

«Академічна гімназія» надійно підготувала випускників для подальшої освіти і кар’єри в широкому діапазоні спеціалізацій.

За підсумками навчального року із 77 випускників 11-х класів - 13 нагороджені медалями:

- 10 учнів – золотими медалями «За високі досягнення у навчанні»;

- 3 учня – срібними медалями «За досягнення у навчанні»;

- 31 випускник нагороджений Похвальними грамотами «За особливі

досягнення у вивченні окремих предметів».

Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою отримали 112 учнів 9-х класів.

- 119 учнів 5-х, 8-х і 10-х класів нагороджені Похвальними листами.

Високий рівень знань випускників підтверджений результатами ЗНО:

5 випускників отримали 200 балів.

За результатами ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі ЗНО, якість знань випускників 11-х класів складає:

- з української мови (75 учнів) – 96 %

- з математики (61 учень) – 85.2 %

- з історії України (14 учнів) – 100%

- з англійської мови (65 учнів) – 92.3 %

- з біології (8 учнів) – 87.5 %

- з фізики (2 учня) – 100%

За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад здобуто 107 призових місць, ІІ етапу МАН – 34 призових місця.

В освітній діяльності педагогічний колектив опрацьовує і реалізує:

- проектні технології

- IT-технолії

- дослідницьке навчання

- технології читання та письма для розвитку критичного мислення

- комунікації із носіями мови та культури

- інформаційно – комунікативні технології

- удосконалення наукового контенту навчання

- навички роботи з інформацією

- здоров’язберігаючі технології та

формування безпекової поведінки.

У закладі створені умови для фізичного розвитку учнів, занять спортом. У 2019/2020 н. р. діти перемагали у змаганнях з шахів «Біла тура», з черлідингу, з легкоатлетичного чотириборства, у легкоатлетичній естафеті.

Учні здобули високі нагороди у міському конкурсі «Учень року», «Молода людина року» та інших.

Щоденно в полі зору були діти пільгових категорій, приділялась увага роботі з попередження дитячого травматизму, збереженню здоров’я дітей, попередженню правопорушень, протидії булінгу.

У початковій школі створені умови, що дозволяють кожній дитині заявити про себе, запроваджено поглиблене вивчення англійської мови, навчання за програмою «Росток», участь дітей у «Юніор-Академії».

Дошкільники навчаються за програмою «Впевнений старт». Упроваджені заняття з англійської мови, дослідницький практикум, розвиваючі заняття. Із дітьми працює логопед.

Харчування дітей організовано відповідно до нормативних документів. Учні 1-х класів отримують безкоштовне харчування молоком, учні 1-4 класів –безкоштовні сніданки.

Також, безкоштовне харчування отримують учні пільгових категорій.

Медичне обслуговування забезпечують висококваліфіковані спеціалісти.

Своєчасно проводяться медичні огляди. Медичні кабінети мають необхідне обладнання.

У період підготовки до нового навчального року за програмою НУШ обладнано навчальний кабінет для 1 класу, робоче місце вчителя.

За рахунок бюджету придбано технологічне обладнання для харчоблок.

Підвищення якості освіти, профілактика та збереження здоров’я дітей, створення безпечного освітнього середовища, опрацювання й впровадження змішаного типу освіти, коли частина освітнього процесу може проходити в онлайн-режимі- нові завдання, які стоять перед педагогічним колектовом на 2020/2021 навчальний рік.

Звітування директора ХНВК №45 «Академічна гімназія» Бескаравайної Л.О. про роботу у 2018/2019 навчальному році

Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області – заклад освіти до складу якого входять: дошкільні групи, спеціалізована початкова школа з поглибленим вивченням іноземної мови (1-4 класи), та поліпрофільна гімназія (5-11 класи): 5-9 класи с поглибленим вивченням математики, фізики, англійської, німецької, французької мов, 10-11 класи – профілі: математичний, іноземної філології, економічний

Головною місією ХНВК №45 «Академічна гімназія» – є створення інтелектуального простору спільної життєдіяльності, яка охоплює всіх співучасників навчально-виховного процесу, різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

У 2018/2019 навчальному році діяльність Харківського навчально-виховного комплексу № 45 «Академічна гімназія» була спрямована на реалізацію основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в України на період до 2021 року», Закону України «Про освіту», Концепції «Нова Українська школа», Концепції профільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, на виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу».

Визначення пріоритетних напрямків розвитку освіти в навчальному закладі забезпечується з урахуванням того, що наша держава є країною - членом Ради Європи та Європейського співтовариства, державою української нації із тисячолітньою історією розвитку світової цивілізації, духовно-моральними та матеріальними цінностями.

Аналіз успішності учнів у 2018/2019 навчальному році показав такі результати:

- невстигаючих учнів немає;

- підвищилась успішність учнів 6-х, 8-х, 10-х та 11-х класів, на 14 відсотків збільшилась кількість учнів, які встигають на 8-12 балів;

- усього в 2018/2019 навчальному році ХНВК закінчило 67 учнів, 100 % з них вступили до вищих навчальних закладів;

- у профільні вузи вступило 87% гімназистів.

За результатами державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускники отримали наступні бали (від 1 до12):

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів) Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий середній достатній високий
Українська мова 67 0 10 27 51
Математика або Історія України 30 0 0 19 31
21 0 0 9 12
Іноземна мова (англійська) 53 0 4 18 31
Фізика 3 0 0 0 3
Біологія 5 0 0 3 2
Географія 1 0 0 1 0

У 2018/2019 навчальному році:

11 учнів нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні»

7 учнів – срібною медаллю «За досягнення у навчанні»

20 учнів нагороджені Похвальними грамотами

102 учнів нагороджені Похвальними листами

За результатами державної підсумкової атестації за освітній рівень базової загальної середньої освіти, проведеної у формі іспитів, отримані наступні результати:

1. Українська мова (складали 93 учні)

Високий рівень – 65 учнів

Достатній рівень – 23 учні

Середній рівень – 5 учнів

2. Математика (складали 93 учні)

Високий рівень – 43 учні

Достатній рівень – 38 учнів

Середній рівень – 5 учнів

3. Англійська мова (складали 94 учнів)

Високий рівень – 66 учнів

Достатній рівень – 26 учнів

Середній рівень – 2 учні

Протягом навчального року «Академічна гімназія» співпрацювала з 7-ма профільними ВНЗ м. Харкова, працювали університетські кафедри:

Назва університетської кафедри Вищий навчальний заклад, кафедра якого створена на базі ЗНЗ
Кафедра профільного навчання Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
Кафедра математики Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Кафедра інженерії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Кафедра економіки Харківський національний економічний університет
Кафедра іноземної філології Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
«Педагогічна майстерність» Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Здійснювалось навчання учнів у 5-9 класах з поглибленим вивченням математики та іноземних мов.

У 2019/2020 навчальному році «Академічна гімназія» буде здійснювати навчання за такими напрямами профілізації:

- Суспільно-гуманітарний (економічний профіль)

- Природничо-математичний (математичний профіль)

- Філологічний (профіль «іноземна філологія»)

Вихованці дошкільних груп навчалися за Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Початкова школа працювала за навчальним планом спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Учні 5-9 класів поглиблено вивчали іноземні мови, математику, здійснювалося профільне навчання у 10-11класах. У 2019/2020 навчальному році співробітництво з ВНЗ буде продовжено. Планується, що викладачами ВНЗ та науковцями буде здійснено реалізацію додаткового та профільного навчання.

Традиційно висококваліфікованим залишається кадровий склад НВК:

- 1 Заслужений працівник освіти України

- 2 Заслужених учителя України

- 13 Відмінників освіти України

- 42 вчителі вищої категорії

- 33 вчителі-методисти

- 6 старших учителів

- 11 спеціалістів І категорії

- 13 спеціалістів ІІ категорії

- 1 спеціаліст

- 35 учителів-тренерів міжнародних програм

- 1 переможець Всеукраїнського конкурсу

- «Учитель року – 2010»

- 4 переможці обласного професійного конкурсу «Учитель року»

- 4 переможці міського професійного конкурсу «Учитель року»

- 3 дипломанти конкурсу «Хвиля професіоналів»

- 1 переможець міского конкурсу «Молода Людина року»

- 38 авторів навчальної методичної та наукової літератури

- 15 учасників міжнародних освітніх форумів

Під час впровадження програми «Атестація – 2019»:

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» – 5 учителів;

- відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «Учитель-методист» – 2 вчителі;

- присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії» – 1 учитель;

- присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист» – 1 учитель;

- відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «Старший учитель» – 1 учитель;

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії» – 1 учитель;

- присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії» – 4 вчителі;

- присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії» – 3 вчителі;

- відповідає раніше встановленому 12 тарифному розряду згідно з ЄТС – 1 учитель;

- встановлення 12 тарифного розряду згідно з ЄТС – 1 учитель.

У 2019/2020 навчальному році планову атестацію будуть проходити 13 педагогічних працівників.

Учителі НВК протягом навчального року підвищували кваліфікацію в Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти (38 учителів пройшли поглиблені та короткотривалі курси перепідготовки згідно плану).

Особлива увага протягом 2018/2019 навчального року приділялася вдосконаленню корпоративних та комунікативних методик навчання українській мові та українській літературі, історії України, англійській, німецькій та французькій мовам з метою наближення випускників до європейського стандарту.

Протягом 2018/2019 навчального року адміністрацією НВК проводилась робота з метою підтримки педагогічної ініціативи, надання професійної кваліфікованої допомоги. За поточний навчальний рік адміністрацією було проведено фронтальний контроль таких предметів інваріантної складової навчального плану:

- російська мова та ІК «Література»;

- географії;

- основи здоров’я;

- ІК «Мистецтво»;

- предмет «Захист Вітчизни»;

- біологія.

За звітній період учителі брали участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходах. Серед них:

Дата проведення (рік, місяць) Назва заходу Місце проведення (назва міста, області, держави тощо) Категорія педпрацівників (для кого проводився захід) П.І.Б, посада учасника від вашого закладу Ваша участь у заході (виступ, слухач, презентація тощо)
Обласний рівень
15-16.11.2018 Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини» м. Харків медичні працівники, соціальні педагоги, практичні психологи Горбатько Г.П. учасник
20.11.2018 Обласний вебінар «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини 2-х – 10-ти років в умовах реформування дошкільної та початкової освіти» м. Харків вихователі ЗДО, вчителі початкових класів Белікова Т.В. Бескаравайна І.В. учасники обговорення
28.11.2018 Семінар-практикум «Компетентнісний підхід у професійній діяльності педагога в контексті концепції «Нова українська школа» м. Харків педагогічні працівники Кузьменко М.В. учасник
22.04. – 26.04.2019 Коучинг – студія «3-D друк як об’єкт та інструмент STEM – освіти» м. Харків педагогічні працівники Агавердієва С.С. Дзьобань Л.А. Кухтін О.І. Лучко І.І. Обод М.Л. учасники
Всеукраїнський рівень
24.10.2018 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» м. Харків науковці, педагогічні працівники Боровкова І.К. Чемеріс І.Л. публікації
26.10.-27.10.2018 ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» м. Дніпро науковці, педагогічні працівники Роменський Ю.І. Кухтін О.І. Сизовв В.М. Шишко О.О. публікації, виступи
15.11.-16.11.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини» м. Харків практичні психологи Горбатько Г.П. учасник обговорення
08-10.04.2019 Всеукраїнська конференція для вчителів ЗЗСО та викладачів закладів вищої освіти «Проблеми викладання геометрії у закладах освіти: теорія, методика, практика» м. Харків науковці, педагогічні працівники Крижановський О.Ф. проведення мастер-класу
19.04.2019 V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційна освіта – старт із сьогодення в майбутнє» м. Харків науковці, педагогічні працівники Агавердієва С.С. презентація дистанційного курсу
22.05.2019 VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні аспекти дослідження і навчання іноземних мов» м. Харків науковці, педагогічні працівники Баша О.В. публікація, виступ
Міжнародний рівень
05.11.-06.11.2018 ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини» м. Харків педагогічні працівники, учні Шишко О.О. науковий керівник
04-05.04.2019 ІV Міжнародний освітній форум «NewEdu» м. Харків учителі Роменський Ю.І. Шишко О.О. учасники
12-13.04.2019 V Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («міжкультурний діалог) м. Харків науковці, педагогічні працівники Баша О.В. Долінська К.В. публікація, виступ публікація, виступ
16.04.2019 Міжнародний вебінар з mozaBook м.Харків педагогічні працівники Шевяков І.В. учасник
18.04.2019 ХІ Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» м. Харків науковці, педагогічні працівники Баша О.В. публікація, виступ

Раз у чверть проходили заняття районних педагогічних майстерень, шкіл молодого вчителя та інших колективних форм методичної роботи. Кураторами цієї роботи були керівники районних методичних об’єднань – учителі закладу освіти.

У 2018/2019 н.р. педагогічний колектив брав участь у педагогічних заходах, професійних конкурсах:

Фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують»

Автор Назва роботи Результативність
Трут Олена Вікторівна «Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання математиці, підвищення якості знань учнів за допомогою авторських опорних схем» Диплом І ступеня
Лобанова Тетяна Валеріївна «Формування компетентнісної особистості молодшого школяра на основі розвитку пізнавального інтересу» Диплом ІІ ступеня
Кухтін Олександр Іванович «Використання інтерактивної дошки для формування інформаційно-цифрової компетентності у природничих науках. Поєднання теоретичних знань з практичним проектуванням фізичних процесів» Диплом ІІІ ступеня
Гримайло Ольга Іванівна Сисько Світлана Вікторівна Проектна та пошуково-дослідницька діяльності як засіб розвитку пізнавальних здібностей у старших дошкільників Диплом ІІІ ступеня

Міський конкурс «Молода Людина року». Номінація «Діяльність у невиробничій сфері»

Переможець:

Баша Олександра Вадимівна, вчитель німецької мови

Друга онлайн-виставка «Нова українська школа: формування національної свідомості учнівської молоді на уроках історії» (РМО вчителів Шевченківського району)

Номінація:

«Виховання громадянської компетентності учнівської молоді на основі національних і загальнолюдських цінностей при вивченні історії» - диплом І ступеня

У межах реалізації інноваційного проекту «Інформатизація освітнього простору ХНВК» були проведені такі заходи:

- моніторинг ІКТ- компетентності педагогічних працівників;

- модернізація та вдосконалення офіційного сайту ХНВК;

- поповнення медіатеки комп’ютерних програм навчального призначення;

- організація навчання педагогічних працівників з питань використання ІКТ в навчально-виховному процесі за планом;

- створення дистанційних курсів;

- участь педагогів у Міжнародному дні безпечного Інтернету 2019;

- проведення он-лайн занять в мережі Інтернет з учнями ХНВК.

Організація навчально-виховного процесу у групах дошкільної освіти здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015; Базового компонента дошкільної освіти; Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. наказом МОН від16.06.2015 №641); Положення про дошкільний навчальний заклад (затв. постановою КМУ від20.03.2003 №305); Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затв. наказом МОЗ від24.03.2016 №234); Освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (Лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684) і була спрямована на реалізацію основних завдань:

1. Створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти.

2. Забезпечення дієвості особистісно-орієнтованої освітньої системи.

3. Реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу вдошкільному навчальному закладі.

4. Забезпечення наступності між двома ланками освіти. Робота здійснювалася згідно річного плану роботи МК «Безперервної освіти» на 2018/2019 навчальний рік.

Під час освітнього процесу використовувалися різні форми організації дітей. Проводились основні заняття з: фізичного розвитку, художньо-естетичного розвитку (музична діяльність, малювання, ліплення, аплікація, конструювання), художньої літератури, пізнавального розвитку (логіко-математичного, ознайомлення з природою, ознайомлення з соціумом), мовленнєвого розвитку; ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, зустрічі, свята та розваги, гурткова робота з хореографії. Заняття організовувалися фронтально, підгрупами, індивідуально.

В роботі дошкільних груп використовувалися різні форми організації дітей. Реалізовуючи принцип інтегративності, вихователі проводили як предметні, так і інтегровані заняття з різних видів діяльності: комунікативної, здоров’язберігальної та рухової, пізнавально-дослідницької (у світі предметів, у світі людей, у світі природи, елементарні математичні уявлення, досліди та експерименти), мовленнєвої, ігрової, господарсько-побутової, художньо-естетичної, а також виконували завдання з особистісного розвитку дошкільників. Заняття організовувалися фронтально, підгрупами, індивідуально.

Проводились свята, розваги, гурткова робота з хореографії.

Традиційно пріоритет надавався ігровій діяльності, творчим іграм, котрі підбиралися згідно з тематикою тижня, тематикою дня. Велика увага приділялася трудовому та патріотичному вихованню, забезпеченню мотиваційної, емоційно-вольової, комунікативної, фізичної підготовки майбутніх першокласників.

Домінуюча роль надавалася розумовому вихованню через заняття з розвитку елементарних математичних уявлень, розвиваючим вправам, іграм, логічним задачам, результатом яких є формування початкових математичних знань і умінь, вільне володіння класифікацією, узагальненням, систематизацією, умінням складати задачі, вирішувати та давати відповідь.

Мовленнєві заняття, знайомство з елементами грамоти, навчання дошкільників елементам письма, знайомство з початками комп’ютерної грамотності проводилися вихователями інтегровано.

Пошуково-дослідна діяльність сприяла всебічному розвитку малят та системному засвоєнню набутих знань.

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням теоретичного рівня та фахової майстерності, знайомиться з інноваційними методиками, матеріалами вебінарів для вихователів ЗДО, проводить огляд фахових періодичних видань, брав участь в Фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» на якому представили власні методичні розробки.

Протягом року вихователями Сисько С. В., Бєліковою Т. В., Гримайло О. І. було підготовано та проведено ряд відкритих заходів: заняття-розвага «Осіння палітра», новорічні ранки, «Вітаємо дорогих жінок», «Прощання з дитячим садком»; інтегровані підсумкові заняття з пошуково-дослідницької діяльності «Рослинний світ» , «Пернаті друзі», « Планета Земля – дім для всього живого» та «Наша Батьківщина – рідна Україна».

З метою забезпечення наступності між двома ланками освіти та підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі, протягом року дошкільнята разом зі школярами брали участь у загальношкільних святах та міських хореографічних конкурсах. Постійно використовувались в освітній роботі читання творів про школу; проведені екскурсії у шкільну бібліотеку, комп’ютерний клас. Дошкільники відвідали уроки читання та природознавства у першому класі. Проведене обстеження рівня компетентності дітей щодо готовності навчання в школі показало добрий результат.

За психологічними та педагогічними критеріями усі старші дошкільники готові до шкільного навчання. Вони мають:

- на достатньому рівні розвинуті психічні процеси;

- добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів;

- достатній і середній рівень працездатності;

- сформовані навички навчальної діяльності.

ОБЖ була і залишається пріоритетною діяльністю дошкільного підрозділу. Протягом року у групах постійно оформлялися тематичні виставки за різною тематикою. Проводилися консультації з батьками: «Поведінка дитини – дзеркало Вашої поведінки»; «Дошкільники та ІКТ»; «Виховання самостійності у дітей»; «Дитячі пустощі – справа серйозна». З дітьми проведені бесіди, ігри-розваги, драматизації: «Умій почекати»; «Небезпечні предмети»; «Обережно – гриби!»; «Вогонь друг – вогонь ворог». З метою зміцнення здоров’я дітей здійснювались загартовуючі заходи: прогулянки на подвір’ї, повітряні та сонячні ванни, ходьба босоніж по масажному килимку.

Фізкультурно-оздоровча робота включала ранкову гімнастику, заняття з фізичного розвитку, фізкомплекси на прогулянках, спортивні свята та розваги, дні здоров’я.

Здійснювалася робота щодо трудової діяльності дітей у квітниках та на майданчиках.

Харчування дітей здійснювалось згідно режиму, щоденний раціон відповідав нормам. Контроль за харчуванням здійснювався директором та медичною сестрою. Щоквартально медичною сестрою вимірювались та фіксувались у «Листку здоров’я» антропометричні дані дітей. Систематично здійснювався контроль за охороною життя і здоров’я дітей, охороною праці учасників виховного процесу ДНЗ. Протягом навчального року не зафіксовано випадків травматизму, інфекційних та кишкових захворювань серед дітей і працівників ДНЗ. Контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщення здійснювався медичною сестрою Редько Т.В.

Основним напрямком роботи спеціалізованої початкової школи в 2018/2019 навчальному році було розв’язання проблеми всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання виховання. Тема науково-методичної діяльності вчителів початкових класів упродовж звітного періоду:«Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів початкової школи».

Колектив учителів початкової школи ХНВК № 45 «Академічна гімназія» у 2018/2019 н.р. працював над такими науково-практичними темами:

1.Виховання громадянської позиції особистості, що здатна навчатися впродовж усього життя, створювати й розвивати цінності українського суспільства, сприяти інтеграції України в Європейську спільноту.

2.Упровадження в закладі освіти системи роботи з навчання, виховання та розвитку обдарованих дітей віком від 6 до 11 років шляхом створення вмотивованого освітньо-дослідницького середовища для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу, самореалізації особистості.

3.Організація науково-дослідницької роботи педагогічного колективу для впровадження в навчально-виховний процес системи дистанційного навчання. Робота з молодими спеціалістами.

4.Забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності дорослих та дітей, впровадження здоров'яформуючих, здоров'язберігаючих технологій навчання та виховання.

5.Забезпечення наступності виховання та навчання дітей та підлітків.

У своїй роботі вчителі поєднували індивідуальну, парну, групову роботу дітей, враховували різний темп засвоєння навчального матеріалу окремими учнями, надавали можливість вибору учнями завдань різного змісту та складності, застосовували діагностичні види контролю та самоконтролю.

Протягом навчального року було проведено п’ять засідань методичного об’єднання, де були розглянуті такі питання:

- підвищення продуктивності навчання шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках;

- мета і головні компоненти Нової Української школи. (НУШ);

- НУШ. Початок навчання у школі: вплив на емоційний стан і поведінку дитини;

- інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи НУШ, стратегії розвитку;

- діяльність учителя як творчий процес;

- національно-патріотичне виховання учнів початкової школи засобом створення краєзнавчих проектів;

- формування сучасного освітнього середовища для всебічного розвитку соціально обдарованих молодших школярів.

Результатом роботи вчителів стали перемоги учнів початкової школи в олімпіадах та конкурсах:

- Міжнародний чемпіонат з розв’язання логічних математичних задач (заочний тур) – 28 переможців;

- Міжнародний чемпіонат з розв’язання логічних математичних задач (очний тур) – 8 переможців;

- Районний етап ХVІ міської предметної олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку» - 2019 – 5 переможців;

- Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок осінній» – 29 переможців;

- Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower» - 19 переможців;

- Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Грінвіч» - 22 переможці;

- Відкрита олімпіада «Світ математики» – 5 переможців;

- Відкрита олімпіада «Happy English» – 22 переможці;

- «Кенгуру – 2019» - 10 переможців;

- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 8 переможців.

Згідно з планом роботи ХНВК адміністрацією проводилась робота з молодими вчителями, педагогічними працівниками, які бажали підвищити свій професійний рівень за наступними формами: відвідування уроків і позакласних заходів, індивідуальні консультації, практичні заняття, співбесіди з керівниками методичних комісій, вчителями-методистами.

У закладі освіти 2017/2018 навчальному році керівництво науковою та дослідницькою роботою гімназистів досвідченими високопрофесійними вчителями та вченими-професіоналами надало можливість здобути такі результати:

316 призових місць у другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

83 призових місця у третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

11 призових місць у четвертому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

33 учня стали переможцями обласного конкурсу-захисту наукових робіт учнів – членів МАН

10 учнів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт учнів – членів МАН

448 учнів гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок осінній»

383 учнів гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок весняний»

296 учнів гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з англійської мови «Гринвич», 336 учнів – у Міжнародній грі зі світової літератури «Sunflower».

45 учнів – у Міжнародній природознавчий грі «Геліантус».

487 учнів брали участь у Всеукраїнській українознавчий грі «Соняшник»

420 учнів брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»

196 учня брали участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»

26 учня – у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»

Протягом 2017-2018 навчального року учні ХНВК № 45 «Академічна гімназія» брали участь у наукових змаганнях різних рівнів та досягли наступних результатів:

1. Районний турнір юних правознавців

· І місце

2. Районний турнір юних географів

· І місце

3. Районний турнір юних економістів

· ІI місце

4. Районний турнір юних математиків

· I місце

5. Районний турнір юних винахідників і раціоналізаторів

· I місце

6. Районний турнір юних біологів

· І місце

7. Районний турнір юних фізиків

· ІІ місце

8. Районний турнір юних істориків

· І місце

9. Районний (другий) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка

· Два ІІ місця, одне ІII місце

10. Районний турнір юних інформатиків для учнів 5-7 класів:

· ІІ місце

11.Районний етап олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку»

· Одне І місце

· Три ІІ місця

· Три ІІІ місця

12.Міський турнір юних математиків

· II місце

13. Міський турнір юних винахідників і раціоналізаторів

· І місце у складі команди Шевченківського району

14.Міський турнір юних біологів

· ІІ місце у складі команди Шевченківського району

15.Міський турнір юних правознавців

· I місце у складі команди Шевченківського району

16.Міський турнір юних економістів

· IІ місце

17.Міський турнір юних істориків

· І місце

18.Міський турнір юних інформатиків

· І місце та два ІІ місця

19. Міський Кубок з пошуку в мережі Internet:

· ІІІ місце

20. Обласний Конкурс знавців української словесності «Грамотій»:

· Одне І місце

· Два ІІІ місця

21. Відкритий чемпіонат м.Харкова «Закохайся в туризм»

· І місце

22.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних математиків:

· І місце

23.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних інформатиків:

· Два ІI і ІІІ місця

24.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних правознавців:

· I місце у складі збірної команди м.Харкова

25.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних економістів:

· ІI місце

26.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів:

· ІI місце у складі збірної команди м.Харкова

27.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних істориків:

· ІI місце

28.Перша Міжнародна юніор-олімпіада з інформатики:

· ІI місце (срібна медаль)

29. Міжнарода олімпіада з математики Romanian Master in Mathematics 2018:

· ІІI місце (бронзова медаль)

Учні ХНВК № 45 «Академічна гімназія» стали призерами :

· Відкритої учнівської олімпіади «Математичне свято»

· Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач

· XХІV комплексної олімпіади з математики, фізики та інформатики «Турнір чемпіонів»

· Київського міжнародного фізико-математичного фестивалю;

· Каразинського економічного турніру;

· Відкритої обласної комплексної природничої олімпіади, присвяченої Міжнародному Дню Землі, а також брали участь у районному турнірі юних хіміків, міському турнірі юних фізиків, міському турнірі юних географів.

Високі показники навчально-виховного процесу в «Академічній гімназії» в 2018/2019 навчальному році були обумовлені такими чинниками, що розвиватимуться в новому навчальному році:

· Забезпеченням кваліфікованого скоординованого цільового управління за всіма напрямками навчально-виховного процесу

· Сучасним матеріально-технічним забезпеченням

· Компетентністю, високим рівнем науково-теоретичної та методичної підготовки вчителів

· Впровадженням сучасних педагогічних досліджень у практику роботи вчителів

· Використанням у практиці роботи адміністрації різних форм і методів контролю, моніторингу навчально-виховного процесу.

· Покращення медичного обслуговування учнів, харчування дітей.

Виховна робота в ХНВК №45 «Академічна гімназія» в 2018/2019 навчальному році була організована відповідно до «Конвенції про права дитини», «Декларації прав дитини», «Закону України про загальну середню освіту», «Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції «Нова українська школа». Реалізація основних завдань, принципів виховної роботи у ХНВК № 45 «Академічна гімназія» здійснюється за кількома пріоритетними напрямками:

- формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі;

- формування глибоких, твердих національно-патріотичних переконань, підготовка учнів до творчої праці, до військової служби;

- національне та культурне відродження, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови;

- організація інформаційно-просвітницької роботи серед учнів;

- розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами;

- організація морально-правового виховання, залучення до цієї роботи працівників правоохоронних органів. Захист прав та інтересів учнів;

- організація профілактичної роботи щодо попередження усіх видів дитячого травматизму;

- надання допомоги в організації роботи органам учнівського самоуправління;

- організація літнього відпочинку школярів, зокрема дітей пільгового контингенту;

- охорона та зміцнення здоров'я дітей, культура харчування;

- організація роботи з питань соціального захисту учнів;

- організація профілактичної роботи щодо негативних явищ в учнівському середовищі;

- організація роботи з батьками, спрямування діяльності батьківського комітету та національно-культурне відродження.

Виховання учнів у ХНВК № 45 «Академічна гімназія» здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культур, охоплює освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства та нації.

Особливості виховної роботи пов'язані із структурою: дошкільні групи, спеціалізована початкова школа, гімназія.

У 2018/2019 навчальному році було проведено 4 засідання науково-методичної комісії класних керівників, на яких розглядалися проблеми та питання щодо використання передових методик, попередження всіх видів дитячого травматизму, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних цінностей українського народу та інших народів і націй, виховання особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань, виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, виховання національної гідності, самосвідомості, любові до своєї Батьківщини – України, виховання свідомого ставлення до свого здоров'я, соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та бездоглядності, насильства в сім’ї.

У серпні-вересні 2018 року пройшов місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!», у травні 2019 року - тиждень безпеки життєдіяльності. Протягом року, напередодні святкових днів, перед канікулами проводилися єдині дні безпеки життєдіяльності.

Організовувалися зустрічі-бесіди з представниками медичних установ. Напередодні екскурсій та роботою на пришкільній ділянці всі учні знайомилися з правилами поведінки та технікою безпеки.

Були сформовані та діяли протягом року за затвердженим планом роботи дружина юних пожежних та команда юних інспекторів дорожнього руху, які брали участь у районних конкурсах-змаганнях знавців дорожнього руху, проводилися тренінги на шкільному автомайданчику з учнями початкової та середньої школи.

Класними керівниками проводилися виховні години з попередження всіх видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи, бесіди записувалися у класні журнали, на сторінках поточних бесід із записом у щоденники учнів. Учителями – предметниками проводилися диктанти, перекази з української та російської мови за протипожежною тематикою та тематикою дорожньо-транспортного руху. Учні 5-11 класів були ознайомлені з правилами техніки безпеки на уроках фізичного виховання, фізики, хімії, інформатики.

Протягом 2018/2019 навчального року у ХНВК № 45 «Академічна гімназія» були розроблені заходи, спрямовані на виконання законодавства з питань соціального захисту дітей:

- Година спілкування: «Українське законодавство протидії торгівлі людьми»;

- Зустріч з представниками правоохоронних органів з питань кіднепінгу;

- Бесіда: «Заробіток за кордоном: правове забезпечення праці за кордоном»;

- Виховні години «Торгівля людьми – найбрутальніше порушення прав людини і одна з форм сучасного рабства»;

- Круглий стіл на тему: «Стан правової освіти в Україні»;

- Батьківські збори на тему: «Права та законні інтереси дітей – понад усе!»;

- Виховні години на тему: «Куди звертатися по захист своїх законних прав та інтересів?»;

- Диспути на тему: «Я – дитина. Як я можу захистити свої права?»;

- Лекції на тему: «Дотримання прав та законних інтересів дитини – сучасна ситуація в Україні»;

- Залучення учнів у гуртки, що працюють у гімназії та у позашкільних закладах;

- Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, облік пропущених уроків;

- Організація соціально-педагогічного патронату сімей, в якій виховуються діти з обмеженими можливостями;

- Організація та проведення акції для дітей з обмеженими можливостями «Діти-дітям»;

- Акція з підтримки малозабезпечених сімей «Допоможи ближньому», спрямована на закупівлю канцтоварів;

- Організація безкоштовного харчування дитини, позбавленої батьківського піклування;

- Організація роботи щодо виплати одноразової матеріальної допомоги дитині, позбавленої батьківського піклування з фонду загального обов’язкового навчання;

- Першочергове забезпечення підручниками дітей пільгових категорій;

- Організація та проведення медичного обстеження та обслуговування учнів;

- Психолого-педагогічні консультації батьками та опікунами дітей пільгових категорій, з питань виховання дітей та попередження конфліктних ситуацій;

- Брейн-ринг на тему: «Знавці Конституції України»;

- Круглий стіл на тему: «Дитина і закон»;

- Батьківські збори на тему: «Права дитини. Сучасна ситуація в Україні»;

- Виховні години на тему: «Основні права, свободи і обов’язки дитини»;

- Лекції на тему: «Ти – дитина, людина, громадянин, значить, маєш права!»;

- Презентація на тему: «Конвенція ООН про права дитини»;

- Брейн-ринг «Я знаю Конституцію України та свої права!»;

- Батьківські збори на тему: «Права людини починаються з прав дитини»;

- Виховний захід на тему: «Наші права – щасливе дитинство».

Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей.

У ХНВК № 45 «Академічна гімназія» складені соціальні паспорти закладу, класів у яких зазначено соціальний склад учнів. Належність дитини до пільгової категорії підтверджена відповідними документами. Було сформовано базу даних дітей пільгових категорій: діти-сироти - 1,

діти з багатодітних сімей -39,

діти, позбавлені батьківського піклування - 1;

діти з малозабезпечених сімей - 35;

діти–інваліди - 3;

діти військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків - 0;

діти, батьки яких були шахтарями ,журналістами і загинули -0;

діти з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС- 1;

діти-напівсироти - 3;

дитина, батько якої записаний зі ст.135 -0;

діти, які знаходиться під опікою без позбавлення батьківських прав - 0.

Класними керівниками систематично проводилась індивідуальна робота з учнями пільгового контингенту, їх батьками. У рамках програми «Літній університет» оздоровлено 100 % дітей пільгового контингенту.

Згідно з планом роботи Ради профілактики правопорушень та бездоглядності у ХНВК №45 «Академічна гімназія» у 2018/2019 навчальному році була розроблена система індивідуальної та колективної роботи з учнями, які не відвідують гімназію; проводилась профілактична робота з учнями, які запізнюються на уроки; проходив Місячник «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту». Згідно з планом перевіряються щоденники учнів, які потребують посиленого контролю; проводилась психологічна діагностика; організовувались консультації для батьків із запрошенням лікарів, психологів, юристів; проводились диспути на тему: «З якого віку наступає кримінальна відповідальність та які покарання передбачає Кримінальний Кодекс для неповнолітніх»; зустрічі із співробітниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх, лікарями; бесіди на тему: «Кримінальна відповідальність за хуліганство та інші правопорушення», «Статуси і ролі особистості в соціумі: правовий аспект», «Права людини в українському суспільстві», «Що робити, якщо порушують твої права?», «Зміни в законодавстві України», «Моє майбутнє в моїх руках»; вивчався соціометричний статус учнів; у бібліотеці оформлена виставка літератури з питань профілактики правопорушень; проводились круглі столи з даного питання; проводився тиждень права; бесіди з учнями за підсумками навчання І та ІІ семестрів.

У ХНВК № 45 «Академічна гімназія» функціонували гуртки, секції, клуби, організовані спецкурси, факультативи, які відвідували 100% дітей пільгових категорій. Це гурток «Основи цивільного захисту», хореографічний гурток «Івушки», «Світ математики», «Українознавство», гурток «Історія Великої Британії», клуб довіри «Діалог», інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?», військово-спортивний клуб, валеологічний клуб «Vita», комп’ютерний клуб «Спайдер», історико – краєзнавчий клуб «Дзеркало», правознавчий клуб, театр танцю «Імпресаріо», театр мініатюр «Маска». 100% дітей пільгових категорій відвідували спецкурси та факультативи, передбачені робочим навчальним планом на 2018/2019 навчальний рік.

Слід відзначити участь учнів ХНВК № 45 «Академічна гімназія» у конкурсах:

1. Районний етап міського інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?» - І, ІІ місце;

2. Районний фестиваль ораторського мистецтва - ІІ місце;

3. Районний конкурс вокального мистецтва «Зорепад» -Л,Л, Д;

4. Районний фестиваль дитячого мистецтва «Зорепад» (хореографічне мистецтво)- Л;

5.Районний фестиваль «Мир»- І м.;

6. Районна легко-атлетична естафета - І місце;

7. Районні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства - ІІ місце;

8. Районний етап міського конкурсу «Основи безпеки життєдіяльності»- ІІ місце;

9. Районні змагання з черлідінгу - І місце;

10. Районний етап міського конкурсу-огляд «Джура» - І місце;

11. Районний етап міського конкурсу-огляд «Патріот» - ІІ місце;

12. Районний етап міського конкурсу «Молода людина року»- І, І місце;

13. Міські змагання з легкоатлетичної естафети - І місце;

14. Міські змагання з черлідінгу - І місце;

15. Міський фестиваль шкільний ЗМІ-2019 за напрямом «Буклет», «Шкільна газета», «Книга пам’яті»

16. Обласний конкурс-огляд «Джура» - ІІ місце.

Творчі групи, хореографічний гурток «Івушки» брали активну участь в організації та проведенні загальношкільних заходів:

- звітно-виборча конференція Асоціації інтелектуальних клубів та клубів за інтересами «Конкордія»;

- екологічні акції;

- святкова вистава до Дня учителя;

- «Посвята в гімназисти»;

- військово-спортивне свято до Дня Захисника Вітчизни;

- військово-спортивне свято до Дня Збройних Сил України;

- День Святого Миколая; Різдвяні свята, Новорічні свята; конкурс зимових ікебан;

- Святковий концерт для мам;

- заходи до святкування 74-річниці перемоги у Другій світовій війні;

- свято-відкриття лінгвістичного табору оздоровлення з денним перебуванням «Sunny Summer»;

- свято до Міжнародного Дня захисту дітей.

Систематично проводилися екскурсії, подорожі, культпоходи.

Виховні заходи з військово-патріотичного виховання проводилися класними керівниками згідно з планами виховної роботи.

Інтелектуальне та творче дозвілля учнів організовує Асоціація інтелектуальних клубів «Конкордія».

За останні роки значно покращилось матеріально-технічне забезпечення, суттєво поновлено комп’ютерний парк. НВК підключено до мережі Інтернет. Усі комунікації підтримуються у доброму стані.

Розвиток ХНВК № 45 «Академічна гімназія» як закладу для обдарованої і талановитої молоді м. Харкова передбачає втілення у реальне шкільне життя найсучасніших освітніх надбань, генерування наукових знань та практики досвідчених педагогів, співробітництво вчителів, батьків та учнів, активне залучення соціальних інститутів до процесу переходу до гуманістично-інноваційної освіти, її міжнародну інтеграцію у світовий простір.

Харчування дошкільних груп та учнів організовано відповідно до нормативних документів. Гарячим харчуванням охоплено більше 80% дітей. Організоване харчування молоком учнів 1-х класів, безкоштовні сніданки початкової школи. У 2018/2019 н.р. кількість дітей, що отримують гаряче харчування збільшиться.

Медичне обслуговування забезпечено висококваліфікованими спеціалістами. Своєчасно проводяться медичні огляди, щеплення. Медичні кабінети обладнані, ліки у наявності.

Розпочаті ремонтні роботи з підготовки до початку навчального року: ремонт фасаду будівлі, даху, цоколю, навчальних кабінетів, їдальні для дошкільників, туалетів, проведене асфальтування, буде проведено ряд поточних ремонтних робіт. За програмою «Нова Українська Школа» буде обладнано приміщення для 1 класу, відремонтовано та придбано обладнання для кабінетів фізики, інформатики, біології.

У новому навчальному році українську школу очікує багато нововведень до яких готовий колектив «Академічної гімназії».

Кiлькiсть переглядiв: 905