Підписатися на RSS

Звітування директора ХНВК №45 «Академічна гімназія» Бескаравайної Л.О. про роботу у 2017/2018 навчальному році

Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області – заклад освіти до складу якого входять: дошкільні групи, спеціалізована початкова школа з поглибленим вивченням іноземної мови (1-4 класи), та поліпрофільна гімназія (5-11 класи): 5-9 класи с поглибленим вивченням математики, фізики, англійської, німецької, французької мов, 10-11 класи – профілі: математичний, іноземної філології, економічний

Головною місією ХНВК №45 «Академічна гімназія» – є створення інтелектуального простору спільної життєдіяльності, яка охоплює всіх співучасників навчально-виховного процесу, різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

У 2017/2018 навчальному році діяльність Харківського навчально-виховного комплексу № 45 «Академічна гімназія» була спрямована на реалізацію основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в України на період до 2021 року», Закону України «Про освіту», Концепції «Нова Українська школа», Концепції профільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, на виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу».

Аналіз успішності учнів у 2017/2018 навчальному році показав такі результати:

- невстигаючих учнів немає;

- підвищилась успішність учнів 6-х, 8-х, 10-х та 11-х класів, на 17 відсотків збільшилась кількість учнів, які встигають на 8-12 балів;

- усього в 2017/2018 навчальному році НВК закінчило 79 учнів, 100 % з них вступили до вищих навчальних закладів;

- у профільні вузи вступило 89% гімназистів.

За результатами державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускники отримали наступні бали (від 1 до12):

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів) Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий середній достатній Високий
Українська мова 79 0 3 25 51
Математика або Історія України 58 0 1 21 36
22 0 2 13 7
Іноземна мова (англійська) 64 0 3 17 44
Іноземна мова (німецька) 1 0 0 0 1
Фізика 5 0 0 0 5
Біологія 5 0 0 3 2
Географія 2 0 2 0 0
Хімія 1 0 0 0 1

У 2017/2018 навчальному році:

10 учнів нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні»

3 учні – срібною медалю «За досягнення у навчанні»

40 учнів нагороджені Похвальними грамотами

114 учнів нагороджені Похвальними листами

За результатами державної підсумкової атестації за освітній рівень базової загальної середньої освіти, проведеної у формі іспитів, отримані наступні результати:

1. Українська мова (складали 86 учнів), середній бал 8,94

Високий рівень – 26 учнів

Достатній рівень – 54 учні

Середній рівень – 6 учнів

2. Математика (складали 86 учнів), середній бал 9,17

Високий рівень – 39 учнів

Достатній рівень – 41 учень

Середній рівень – 6 учнів

3. Англійська мова (складали 86 учнів), середній бал 9,8

Високий рівень – 55 учнів

Достатній рівень – 28 учнів

Середній рівень – 3 учні

У 2018/2019 навчальному році «Академічна гімназія» буде здійснювати навчання за такими напрямами профілізації:

- Суспільно-гуманітарний (економічний профіль)

- Природничо-математичний (математичний профіль)

- Філологічний (профіль «іноземна філологія»)

Вихованці дошкільних груп навчалися за програмою «Дитина». Початкова школа працювала за навчальним планом спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Учні 5-9 класів поглиблено вивчали іноземні мови, математику, здійснювалося профільне навчання у 10-11класах. У 2017/2018 навчальному році співробітництво з ВНЗ буде продовжено. Планується, що викладачами ВНЗ та науковцями буде здійснено реалізацію додаткового та профільного навчання.

Традиційно висококваліфікованим залишається кадровий склад НВК:

- 1 Заслужений працівник освіти України

- 2 Заслужених учителя України

- 14 Відмінників освіти України

- 44 вчителі вищої категорії

- 33 вчителі-методисти

- 4 старших учителів

- 8 спеціалістів І категорії

- 15 спеціалістів ІІ категорії

- 9 спеціалістів

- 35 учителів-тренерів міжнародних програм

- 1 переможець Всеукраїнського конкурсу

- «Учитель року – 2010»

- 4 переможці обласного професійного конкурсу «Учитель року»

- 4 переможці міського професійного конкурсу «Учитель року»

- 3 дипломанти конкурсу «Хвиля професіоналів»

- 38 авторів навчальної методичної та наукової літератури

- 15 учасників міжнародних освітніх форумів

Під час впровадження програми «Атестація – 2018»:

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» – 9 учителів;

- відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «Учитель-методист» – 7 учителів;

- присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист» – 2 учителям;

- присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії» – 3 учителям;

- присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії» – 4 учителям;

- відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст другої категорії» – 3 вчителя.

У 2018/2019 навчальному році планову атестацію будуть проходити 9 педагогічних працівників.

Учителі НВК протягом навчального року підвищували кваліфікацію в Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти (9 учителів пройшли поглиблені курси перепідготовки згідно плану).

Особлива увага протягом 2017/2018 навчального року приділялася вдосконаленню корпоративних та комунікативних методик навчання українській мові та українській літературі, історії України, англійській, німецькій та французькій мовам з метою наближення випускників до європейського стандарту.

Протягом 2017/2018 навчального року адміністрацією НВК проводилась робота з метою підтримки педагогічної ініціативи, надання професійної кваліфікованої допомоги.

За звітній період учителі брали участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходах. Серед них:

- Міський авторський семінар «Компетентнісно-орієнтоване навчання. Шляхи ефективного впровадження на прикладі використання підручників з геометрії»;

- Міський семінар «Шляхи формування іншомовної комунікативної компетентності школярів»;

- Обласна науково-практична конференція «Практична медіаосвіта: навчання основ медіа грамотності»;

- Обласний фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують»;

- 51 обласна тематична відкрита виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою «Нова українська школа: підвищення якості фізико-математичної освіти через формування активного навчального простору»;

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»;

- Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Жюль Верн: фантастична реальність»;

- Всеукраїнський конкурс-рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми«Школа - джерело талантів»;

- Міжнародний конкурс проектів спілки германістів України;

- Міжнародний форум «Вчимося жити разом» в межах проекту «Тижні Німеччини в Україні 2017»;

- Творча зустріч з автором книг Ingeborg Bachmanns. Австрійська бібліотека «Winterreise nach Prag»;

- Мастер-клас «Как слушать радио и телевидение». Австрійська бібліотека;

- «Préparation au DELF» Alliance Française;

- ІІ Міжнародний освітній форум «NewEdu»;

- STEM – освіта, засідання круглого столу з італійським професором Дж. Андріотті;

- Семінар віце-президента міжнародної організації «Hand-on Science Network» Хосе Беніто Васкеса Дорріо. Презентація власних наробок щодо реалізації STEM – освіта.

Протягом навчального року на базі «Академічної гімназії» були підготовлені та проведені такі методичні заходи для вчителів НВК та Шевченківського району:

- Школа педагогічної майстерності «Гастрономічна математика» як засіб формування навчально-пізнавальних компетентностей школяра»;

- Школа молодого учителя «Ґештальт-завдання на уроках української та російської мов»;

- Школа педагогічної майстерності«Роль шкільного самоврядування в об’єднанні зусиль та організації співробітництва батьків, учителів, учнів, з метою створення єдиного виховного середовища»;

- Школа молодого учителя «Україна у світових міжнародних організаціях: історія та сучасність;

- Школа педагогічної майстерності «Teaching Your Learners:Keys to Success (Навчання ваших вчителів: Ключ до Успіху)\;

- Авторський семінар«Компетентнісно-орієнтоване навчання. Шляхи ефективного впровадження на прикладі використання підручників з геометрії».

Раз у чверть проходили заняття районних педагогічних майстерень, шкіл молодого вчителя та інших колективних форм методичної роботи. Кураторами цієї роботи були керівники районних методичних об’єднань – учителі закладу освіти.

У 2017/2018 н.р. педагогічний колектив брав участь у педагогічних заходах, професійних конкурсах:

Фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують»

Назва роботи Результативність
«Досвід підготовки команди гімназії до Всеукраїнського турніру юних істориків» Диплом ІІ ступеня
«Підвищення якості освіти та всебічного розвитку соціально обдарованих молодших школярів у сучасному освітньому середовищі засобами проектування навчальної діяльності на засадах компетентнісного підходу» Диплом ІІ ступеня
«Інтеграція світових методик викладання німецької мови, адаптованих з урахуванням соціальних та особистісних особливостей навчального закладу та контингенту учнів для розвитку громадянина Європейської спільноти» Диплом ІІ ступеня
«Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів (соціальної, комунікативної, самоосвітньої) на уроках української мови та літератури шляхом використання інтерактивних технологій» Диплом ІІІ ступеня
«Використання методів наукового пізнання на уроках французької мови» Диплом ІІІ ступеня
«Формування комунікативних навичок учнів через упровадження інтерактивних форм навчання на уроках англійської мови в початковій школі» Диплом ІІІ ступеня
«Ефективний урок ( технологічні підходи до розробки уроку)» Диплом ІІІ ступеня

ІV Всеукраїнський конкурс-рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми
«Школа - джерело талантів»

Тема презентаційних матеріалів Результативність
«Система роботи з обдарованими учнями в ХНВК № 45 «Академічна гімназія» Бронзовий сертифікат

За 2017/2018 навчальний рік значно зросли необхідні педагогічному колективу ресурси:

- розширився банк нормативної документації;

- удосконалена модель проведення презентацій, семінарів, конференцій з методики викладання предметів, новітніх педагогічних технологій за допомогою мультимедійних засобів, Інтернету;

- розширилась методична база з питань психології, педагогіки;

- створені нові презентаційно-інформаційні матеріали;

- навчальні кабінети закладу освіти обладнані мультимедійною технікою та підключені до мережі Інтернет.

Організація навчально-виховного процесу у групах дошкільної освіти здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015; Базового компонента дошкільної освіти; Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. наказом МОН від16.06.2015 №641); Положення про дошкільний навчальний заклад (затв. постановою КМУ від20.03.2003 №305); Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затв. наказом МОЗ від24.03.2016 №234); Освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Дитина» (Лист МОН від 09.11.2015 № 1/11-16163) і була спрямована на реалізацію основних завдань:

1. Створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти.

2. Забезпечення дієвості особистісно-орієнтованої освітньої системи.

3. Реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в

дошкільному навчальному закладі.

4. Забезпечення наступності між двома ланками освіти.

Робота здійснювалася згідно річного плану роботи МК «Безперервної освіти» на 2017/2018 навчальний рік.

Під час освітнього процесу використовувалися різні форми організації дітей. Проводились основні заняття з: фізичного розвитку, художньо-естетичного розвитку (музична діяльність, малювання, ліплення, аплікація, конструювання), художньої літератури, пізнавального розвитку (логіко-математичного, ознайомлення з природою, ознайомлення з соціумом), мовленнєвого розвитку; ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, зустрічі, свята та розваги, гурткова робота з хореографії. Заняття організовувалися фронтально, підгрупами, індивідуально.

Протягом року вихователями Сисько С. В., Бєліковою Т. В., Гримайло О. І. було підготовано та проведено ряд відкритих заходів: заняття-розвага «Осіння палітра», «Осінь-чарівниця», новорічні ранки, «Вітаємо дорогих жінок», «Прощання з дитячим садком»; підсумкові заняття з пошуково-дослідницької діяльності «Земля – дім для всього живого» та «Наша Батьківщина – рідна Україна».

Дошкільні групи та вихователі брали активну участь у районних заходах та конкурсах:

- «Прекрасний мій Шевченківський район» (родина Токарєвих нагороджена дипломом конкурсу у номінації «Нестандартний підхід до творчої роботи»);

- «Сьогодні фантазери – завтра винахідники» (групи відзначені дипломом у номінації «Творчий підхід до розкриття теми фотографії»);

- «Україна – моя Батьківщина»;

- Конкурс на кращу розробку освітніх та методичних заходів із національно-патріотичного виховання.

З метою забезпечення наступності між двома ланками освіти та підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі, протягом року дошкільнята разом зі школярами брали участь у загальношкільних святах та міських хореографічних конкурсах. Постійно використовувались в освітній роботі читання творів про школу; проведені екскурсії у шкільну бібліотеку, комп’ютерний клас. Дошкільники відвідали уроки читання та природознавства у першому класі.

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням теоретичного рівня та фахової майстерності, знайомиться з інноваційними методиками, проводить огляд фахових періодичних видань. Протягом року вихователі опрацювали теми самоосвіти: «Літературні проекти як складова розвитку мовлення старших дошкільників»; «Проектна діяльність як засіб формування і розвитку в дошкільників комунікативної компетентності»; «Використання дидактичних ігор з народознавства як засіб формування національних цінностей у старших дошкільників»; «Розвиток темпо-ритмічної організації дітей у процесі музично-практичної діяльності».

Проведене обстеження рівня компетентності дітей щодо готовності навчання в школі показало добрий результат.

За психологічними та педагогічними критеріями усі старші дошкільники готові до шкільного навчання. Вони мають:

- на достатньому рівні розвинуті психічні процеси;

- добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів;

- достатній і середній рівень працездатності;

- сформовані навички навчальної діяльності.

Основним напрямком роботи спеціалізованої початкової школи в 2017/2018 навчальному році було розв’язання проблеми всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання виховання. Тема науково-методичної діяльності вчителів початкових класів упродовж звітного періоду:«Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів початкової школи».

У своїй роботі вчителі поєднували індивідуальну, парну, групову роботу дітей, враховували різний темп засвоєння навчального матеріалу окремими учнями, надавали можливість вибору учнями завдань різного змісту та складності, застосовували діагностичні види контролю та самоконтролю.

Протягом навчального року було проведено п’ять засідань методичного об’єднання, де були розглянуті такі питання:

- «Підвищення продуктивності навчання шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках»,

- «Діяльність учителя як творчий процес»,

- «Основи успішного навчання»,

- «Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи засобом створення краєзнавчих проектів»,

- «Формування сучасного освітнього середовища для всебічного розвитку соціально обдарованих молодших школярів».

Результатом роботи вчителів стали перемоги учнів початкової школи в олімпіадах та конкурсах:

- Міжнародний чемпіонат з розв’язання логічних математичних задач (заочний тур) – 17 переможців;

- Міжнародний чемпіонат з розв’язання логічних математичних задач (очний тур) – 8 переможців;

- Районний етап ХVІ міської предметної олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку» - 2018 – 6 переможців;

- Міський етап ХІІІ міської предметної олімпіади «Путівка в науку» – 1 переможець;

- Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок осінній» – 6 переможців;

- Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower» - 19 переможців;

- Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Грінвіч» - 6 переможців;

- Відкрита олімпіада «Світ математики» – 12 переможців;

- Відкрита олімпіада «Happy English» – 15 переможців;

- «Кенгуру – 2018» - 6 переможців;

- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 2 переможці.

Згідно з планом роботи НВК адміністрацією проводилась робота з молодими вчителями, педагогічними працівниками, які бажали підвищити свій професійний рівень за наступними формами: відвідування уроків і позакласних заходів, індивідуальні консультації, практичні заняття, співбесіди з керівниками методичних комісій, вчителями-методистами.

У закладі освіти 2017/2018 навчальному році керівництво науковою та дослідницькою роботою гімназистів досвідченими високопрофесійними вчителями та вченими-професіоналами надало можливість здобути такі результати:

316 призових місць у другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

83 призових місця у третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

11 призових місць у четвертому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

33 учня стали переможцями обласного конкурсу-захисту наукових робіт учнів – членів МАН

10 учнів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт учнів – членів МАН

448 учнів гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок осінній»

383 учнів гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок весняний»

296 учнів гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з англійської мови «Гринвич», 336 учнів – у Міжнародній грі зі світової літератури «Sunflower».

45 учнів – у Міжнародній природознавчий грі «Геліантус».

487 учнів брали участь у Всеукраїнській українознавчий грі «Соняшник»

420 учнів брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»

196 учня брали участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»

26 учня – у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»

Протягом 2017-2018 навчального року учні ХНВК № 45 «Академічна гімназія» брали участь у наукових змаганнях різних рівнів та досягли наступних результатів:

1. Районний турнір юних правознавців

· І місце

2. Районний турнір юних географів

· І місце

3. Районний турнір юних економістів

· ІI місце

4. Районний турнір юних математиків

· I місце

5. Районний турнір юних винахідників і раціоналізаторів

· I місце

6. Районний турнір юних біологів

· І місце

7. Районний турнір юних фізиків

· ІІ місце

8. Районний турнір юних істориків

· І місце

9. Районний (другий) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка

· Два ІІ місця, одне ІII місце

10. Районний турнір юних інформатиків для учнів 5-7 класів:

· ІІ місце

11.Районний етап олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку»

· Одне І місце

· Три ІІ місця

· Три ІІІ місця

12.Міський турнір юних математиків

· II місце

13. Міський турнір юних винахідників і раціоналізаторів

· І місце у складі команди Шевченківського району

14.Міський турнір юних біологів

· ІІ місце у складі команди Шевченківського району

15.Міський турнір юних правознавців

· I місце у складі команди Шевченківського району

16.Міський турнір юних економістів

· IІ місце

17.Міський турнір юних істориків

· І місце

18.Міський турнір юних інформатиків

· І місце та два ІІ місця

19. Міський Кубок з пошуку в мережі Internet:

· ІІІ місце

20. Обласний Конкурс знавців української словесності «Грамотій»:

· Одне І місце

· Два ІІІ місця

21. Відкритий чемпіонат м.Харкова «Закохайся в туризм»

· І місце

22.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних математиків:

· І місце

23.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних інформатиків:

· Два ІI і ІІІ місця

24.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних правознавців:

· I місце у складі збірної команди м.Харкова

25.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних економістів:

· ІI місце

26.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів:

· ІI місце у складі збірної команди м.Харкова

27.Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних істориків:

· ІI місце

28.Перша Міжнародна юніор-олімпіада з інформатики:

· ІI місце (срібна медаль)

29. Міжнародаолімпіадазматематики Romanian Master in Mathematics 2018:

· ІІI місце (бронзова медаль)

Учні ХНВК № 45 «Академічна гімназія» стали призерами :

· Відкритої учнівської олімпіади «Математичне свято»

· Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач

· XХІV комплексної олімпіади з математики, фізики та інформатики «Турнір чемпіонів»

· Київського міжнародного фізико-математичного фестивалю;

· Каразинського економічного турніру;

· Відкритої обласної комплексної природничої олімпіади, присвяченої Міжнародному Дню Землі, а також брали участь у районному турнірі юних хіміків, міському турнірі юних фізиків, міському турнірі юних географів.

Виховна робота в НВК №45 «Академічна гімназія» в 2017/2018 навчальному році була організована відповідно до «Конвенції про права дитини», «Декларації прав дитини», «Закону України про загальну середню освіту», «Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Особливості виховної роботи НВК № 45 «Академічна гімназія» пов'язані із структурою: дошкільні групи, спеціалізована початкова школа, «Академічна гімназія».

У 2017/2018 навчальному році було проведено 4 засідання науково-методичної комісії класних керівників, на яких розглядалися проблеми та питання щодо використання передових методик, попередження всіх видів дитячого травматизму, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних цінностей українського народу та інших народів і націй, виховання особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань, виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, виховання національної гідності, самосвідомості, любові до своєї Батьківщини – України, виховання свідомого ставлення до свого здоров'я, соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та бездоглядності, насильства в сім’ї.

У серпні-вересні 2017 року пройшов місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!», у травні 2018 року - тиждень безпеки життєдіяльності. Протягом року, напередодні святкових днів, перед канікулами проводилися єдині дні безпеки життєдіяльності.

Організовувалися зустрічі-бесіди з представниками медичних установ.

Були сформовані та діяли протягом року за затвердженим планом роботи дружина юних пожежних та команда юних інспекторів дорожнього руху, які брали участь у районних конкурсах-змаганнях знавців дорожнього руху, проводилися тренінги на шкільному автомайданчику з учнями початкової та середньої школи.

Класними керівниками проводилися виховні години з попередження всіх видів дитячого. Учителями – предметниками проводилися диктанти, перекази з української та російської мови за протипожежною тематикою та тематикою дорожньо-транспортного руху. Учні 5-11 класів були ознайомлені з правилами техніки безпеки на уроках фізичного виховання, фізики, хімії, інформатики.

Протягом 2017/2018 навчального року у НВК були розроблені заходи, спрямовані на виконання законодавства з питань соціального захисту дітей.

Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей.

У НВК складені соціальні паспорти закладу, класів у яких зазначено соціальний склад учнів. Належність дитини до пільгової категорії підтверджена відповідними документами. Було сформовано базу даних дітей пільгових категорій: діти-сироти - 0,

діти з багатодітних сімей -39,

діти, позбавлені батьківського піклування - 0;

діти з малозабезпечених сімей - 6;

діти–інваліди - 3;

діти військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків - 0;

діти, батьки яких були шахтарями ,журналістами і загинули -0;

діти з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС- 1;

діти-напівсироти - 1;

дитина, батько якої записаний зі ст.135 -1;

діти, які знаходиться під опікою без позбавлення батьківських прав - 0.

Класними керівниками систематично проводилась індивідуальна робота з учнями пільгового контингенту, їх батьками. У рамках програми «Літній університет» оздоровлено 100 % дітей пільгового контингенту.

Згідно з планом роботи Ради профілактики правопорушень та бездоглядності у НВК №45 «Академічна гімназія» у 2017/2018 навчальному році була розроблена система індивідуальної та колективної роботи з учнями, які не відвідують гімназію; проводилась профілактична робота з учнями, які запізнюються на уроки; проходив Місячник «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту». Згідно з планом перевіряються щоденники учнів, які потребують посиленого контролю; проводилась психологічна діагностика; організовувались консультації для батьків із запрошенням лікарів, психологів, юристів; проводились диспути на тему: «З якого віку наступає кримінальна відповідальність та які покарання передбачає Кримінальний Кодекс для неповнолітніх»; зустрічі із співробітниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх, лікарями; бесіди на тему: «Кримінальна відповідальність за хуліганство та інші правопорушення», «Статуси і ролі особистості в соціумі: правовий аспект», «Права людини в українському суспільстві», «Що робити, якщо порушують твої права?», «Зміни в законодавстві України», «Моє майбутнє в моїх руках»; вивчався соціометричний статус учнів; у бібліотеці оформлена виставка літератури з питань профілактики правопорушень; проводились круглі столи з даного питання; проводився тиждень права; бесіди з учнями за підсумками навчання І та ІІ семестрів.

Слід відзначити участь учнів НВК у конкурсах:

1. Районний етап міського інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?» - ІІ місце;

2. Районний фестиваль ораторського мистецтва - ІІ місце;

3. Районний конкурс вокального мистецтва «Зорепад» - ІІ місце;

4. Районна легко-атлетична естафета - І місце;

5. Районні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства - ІІІ місце;

6. Районні змагання з баскетболу 3 на 3 - І місце;

7. Районні змагання «Веселі старти» - ІІІ місце;

8. Районні змагання з черлідінгу - І місце, ІІ місце;

9. Районні змагання з міні-футболу - ІІІ місце;

10.Районний етап міського конкурсу «Учень року-2018» - І місце;

11. Районний етап міського конкурсу-огляд «Джура» - І місце;

12. Районний етап міського конкурсу-огляд «Патріот» - ІІ місце;

13. Районний етап міського конкурсу творчих робіт для учнів 3-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Харків очима небайдужих дітей» - І місце;

14. Районний етап міського турніру дебатів - І місце;

15. Міські змагання з з легкоатлетичного чотирьохборства - І місце;

16. Міські змагання з черлідінгу - І місце, ІІ місце;

17. Міський конкурс «Учень року-2018» - І місце;

18. Міський конкурс-огляд «Джура» - І місце;

19. Обласний конкурс-огляд «Джура» - ІІІ місце;

20. Обласний енергофестиваль - І місце;

21. Всеукраїнський конкурс «Живемо разом і змінюємо світ» в рамках проекта «Тижні Німеччини в Україні 2017» - І місце;

22. Міжнародний хореографічний фестиваль «О весне» - ІІІ місце.

Творчі групи, хореографічний гурток «Івушки» брали активну участь в організації та проведенні загальношкільних заходів:

- свято «День знань»;

- звітно-виборча конференція Асоціації інтелектуальних клубів та клубів за інтересами «Конкордія»;

- екологічні акції;

- святкова вистава до Дня учителя;

- «Посвята в гімназисти»;

- військово-спортивне свято до Дня Захисника Вітчизни;

- військово-спортивне свято до Дня Збройних Сил України;

- День Святого Миколая; Різдвяні свята, Новорічні свята; конкурс зимових ікебан;

- Святковий концерт для мам;

- заходи до святкування 73-річниці перемоги у Другій світовій війні;

- свято «Останнього дзвоника»;

- свято-відкриття лінгвістичного та оздоровчого табору з денним перебуванням «Sunny Summer»;

- свято до Міжнародного Дня захисту дітей.

Систематично проводилися екскурсії, подорожі, культпоходи.

Харчування дошкільних груп та учнів організовано відповідно до нормативних документів. Гарячим харчуванням охоплено більше 80% дітей. Організоване харчування молоком учнів 1-х класів, безкоштовні сніданки початкової школи. У 2018/2019 н.р. кількість дітей, що отримують гаряче харчування збільшиться.

Медичне обслуговування забезпечено висококваліфікованими спеціалістами. Своєчасно проводяться медичні огляди, щеплення. Медичні кабінети обладнані, ліки у наявності.

Розпочаті ремонтні роботи з підготовки до початку навчального року: ремонт частини даху, цоколю, навчальних кабінетів, спортивної зали, їдальні для дошкільників, туалетів, буде проведено ряд поточних ремонтних робіт. За програмою «Нова Українська Школа» буде обладнано приміщення для 1 класу, відремонтовано та придбано обладнання для кабінетів фізики, інформатики, біології.

У новому навчальному році українську школу очкує багато нововведень до яких готовий колектив «Академічної гімназії».

Кiлькiсть переглядiв: 483