У ХАЛ № 45 працюють групи дошкільної освіти.

Мовний режим: російський.

Кількість груп: 2.

Кількість дітей: 32.

Режим роботи:

гр. №1 з 8.00 до 18.00;
гр. №2 з 7.00 до 19.00.

Кадровий склад:

Вихователь гр. №1: Гримайло О.І., вища категорія. Стаж роботи 24 р.

Вихователь гр. №2: Сисько С. В., I категорія. Стаж роботи 15 р.

Вчитель-логопед: Бєлікова Т. В., I категорія. Стаж роботи 20 р.

Вчитель англ. мови: Ложичевська О.М, вища категорія.

Помічник вихователя гр. № 1: Панковець Т.І.

Помічник вихователя гр. №2: Підмогильна Т.М.

Хореограф: Новохатська І.В.


Основні завдання дошкільного підрозділу:

1.Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дошкільників.

2.Удосконалення форм роботи, спрямованих на формування творчої життєво компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал у сучасному суспільстві.

3.Розширення розвивального життєвого простору, використання набутого досвіду педагогів та батьків через тісну співпрацю.

4.Удосконалення інноваційної, науково – дослідницької діяльності НМК. На початок навчального року в групах проведено ремонт приміщень, ігрового майданчика, оновлено та доповнено набір ігрового та дидактичного матеріалу, спортивного інвентарю. Групи обладнані спортивними куточками, в наявності масажні килимки, бактерицидні лампи, аромо-лампи.

Робота дошкільного підрозділу спрямована на формування громадянської компетентності, національної свідомості та культури поведінки у дітей, виховання громадянської особистості, на реалізацію компетентістного підходу в навчальному процесі, на впровадження основних вимог Базової програми розвитку дошкільників «Я у Світі». Педагоги спрямовують свої зусилля на перехід до особистістно - орієнтованого навчання та виховання, створення розвивального життєвого простору, урізноманітнення форм і методів роботи з батьками, застосовують діагностичні види контролю та самоконтролю, впроваджують інноваційну науково – дослідницьку діяльність НМК. Протягом навчального року вихователі приймають участь в засіданнях методичних об’єднань з питань: «Особливості педагогічної адаптації учнів до навчання», «Формування навичок дослідницької діяльності дошкільників», «Робота з обдарованими дітьми», «Проектна діяльність дошкільників», «Екологічне виховання». Вихователі Макаренко О.В. та Бєлікова Т.В. систематизували роботу «Конспекти комплексних занять для дітей 4-7 років», яка була представлена на XVI Харківській обласній виставці-ярмарці педагогічних ідей та технологій, де отримала Диплом другого ступеня.

Узагальнення педагогічного досвіду відображено в розробках дидактичних посібників, дидактичних іграх виданих видавництвом «Ранок».

Протягом навчального року з метою розвитку пізнавальної активності дітей педагогами дошкільних груп традиційно проводиться серія занять з пошуково-дослідної діяльності з таких тем: «Таємниці космосу», « Де живуть динозаври», «Вода – колиска життя», «Що таке флора?», «Що таке фауна?», «Світ тварин», «Птахи», « Як живеш. комашко?», «Людина – вінець природи?», «Технічні досягнення», «Все живе – рідня!», «Давайте берегти планету» та ін. Заняття проводяться у формі ігрових доповідей дітей – дослідників з активною участю батьків вихованців.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей – випускників показав: За психологічними критеріями з 16-ти обстежених до шкільного навчання готові 16 випускників.За педагогічними критеріями з 16 обстежених до шкільного навчання готові 16 випускників. Діти випускники мають: на достатньому рівні розвинуті психічні процеси; добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів; достатній і середній рівень працездатності; сформовані навички навчальної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 3239