НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА УКРАЇНИ ЩОДО СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МОЛОДІ

Перелік урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства.

Конституція України

Документ254к/96-ВР,чинний, поточна редакція —Редакціявід01.01.2020, підстава -27-IX

Конвенція ООН про права дитини

Документ 995_021,чинний, поточна редакція —Редакція від 20.11.2014, підстава -995_l60

Сімейний Кодекс України

Документ2947-III,чинний, поточна редакція —Редакція від 02.04.2020, підстава -540-IX

Закон України “Про освіту”

Документ 2145-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.04.2020, підстава -540-IX

Закон України «Про охорону дитинства»

Документ2402-III,чинний, поточна редакція —Редакціявід09.08.2019, підстава -2745-VIII

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Документ 463-IX, чинний, поточна редакція —Прийняття від 16.01.2020

Закон України “Про позашкільну освіту”

Документ 1841-III, чинний, поточна редакція —Редакція від 18.03.2020, підстава -463-IX

Закон України “Про дошкільну освіту”

Документ 2628-III, чинний, поточна редакція —Редакція від 18.03.2020, підстава -463-IX

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Документ 796-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.08.2019, підстава -2745-VIII

Закон України від 21.11.1992 № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Документ 2811-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.04.2020, підстава -540-IX

Закон України від 16.11.2000 № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» Документ2109-III,чинний, поточна редакція —Редакціявід02.04.2020, підстава -540-IX

Закони України від 15.03.2011 № 3133-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам»

Документ 3133-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2011

Закон України від 13.01.2005 № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Документ 2342-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.02.2020, підстава -440-IX

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству

Документ 2229-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2020, підстава -2671-VIII

Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

Документ 1086/2005, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2005

Указ Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»

Документ 1396/2000, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2000

Указ Президента України від 28.01.2000 № 113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності»

Документ 113/2000, поточна редакція — Редакція від 13.11.2001, підстава -1071/2001

Указ Президента України від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

Документ 376/2007, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2007

Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Документ 900/2005, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2005

Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Документ 1228/2007, поточна редакція —Прийняття від 18.12.2007

Наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 № 216 «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

Документ 0389-96, поточна редакція —Прийняття від 19.06.1996

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 № 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»

https://zakononline.com.ua/documents/show/34532___34532

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0844290-06

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

https://zakononline.com.ua/documents/show/12321___12321

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1242-2007-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012 № 827 «Державна цільова програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року».

Документ 350-2012-п,чинний, поточна редакція — Редакція від 03.04.2015, підстава -121-2015-п

Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Документ 121-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2015

Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2007-%D1%80%D0%BF

Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.02.2003 № 6505 про поліпшення умов утримання дітей-сиріт

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr015555-03

Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.06.2004 № 1743-IV про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14

Щодо встановлення юридичного статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дотримання їх житлових та майнових прав (доручення ХОДА від 29.03.2007 № 01-24/1827)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2279-19

Лист Міністерства освіти і науки від 13.08.2014 №1/9-414 «Забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

http://ispukr.org.ua/?page_id=483#.Xrv5dEQzZdg

Лист Міністерства освіти і науки від 28.10.2014 №1/9-557 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14

Електронна адреса сайту, де розміщені документи: zakon.rada.gov.ua

Кiлькiсть переглядiв: 47