/Files/photogallery/sovy.JPG

Як читати книгу?

Варіант1

1. Читай повільно, не поспішаючи, - краще запам’ятаєш прочитане.
2. Дочитуй книгу до кінця, не пропускай сторінок.
3. Переглянь уважно титульну сторінку книги. Ти прочитаєш прізвище автора книги, назву книги, яке видавництво її видало і коли. Перегорни титульну сторінку і прочитай анотацію: ти довідаєшся про що ця книга. Не забудь прочитати передмову. Вона розповість тобі багато цікавого про автора і книгу.
4. Читаючи книги, газети , журнали, ти можеш зустріти незнайомі слова. Їх пояснення знайди в словниках, довідниках, енциклопедіях.

Варіант2

1. Бібліографічними покажчиками. Внутрішньо налаштуйся читати книгу з інтересом, уважно, вдумливо, запам’ятай зміст книги точно і надовго.
2. Зміст прочитаного повинен осмислюватись. Не можна допускати механічного читання.
3. Для свідомого сприймання познайомся з анотацією, прочитай епілог, вивчи заголовок.
4. Найяскравіше запам’ятай, порівняй з уже відомими фактами, явищами.
5. Вчись читати бігло, охоплюючи поглядом цілі фрази, речення.
6. Прочитавши книгу, обговори її, з товаришами, дай їй оцінку.

Як читати науково-популярну книгу?

1. Читаючи науково-популярну книгу, корисно скласти план книги, конспект, виписати найбільш важливі цитати.
2. План – короткий виклад змісту книги за розділами – складається у вигляді заголовків або запитальника. Корисно додати до цього хронологічні дані, імена, цифри, назви міст, пояснення незрозумілих слів, тобто те, що слід запам’ятати.
3. Конспект – письмовий переказ своїми словами змісту прочитаної книги або розділу. Конспектувати матеріал потрібно частинами (розділами) книги; необхідно уважно прочитати текст, виділити основну думку автора, записати її своїми словами, навести факти, які підтверджують або розкривають цю думку.
4. Цитата – уривок із тексту книги, який наводиться дослівно без змін. Для цитування відбираються ті місця, які найбільш яскраво і повно висловлюють головні думки автора. Цитата виписується дбайливо. Без пропусків або заміни слів, з дотриманням розділових знаків. Кожна цитата береться в лапки. Далі в лапках вказується звідки взято цитату.
5. Читаючи науково-популярну книгу, необхідно звертатись за довідками до різних посібників: пояснення незрозумілих слів шукати в словнику.

Як працювати з цитатою?

1. Цитатою користуються для уточнення власних думок, для їх підтвердження.
2. Для цитування вибирай ті місця, які найточніше виражають думку автора.
3. Не можна зловживати цитатами. Посилання на авторитет – це не доказ.
4. Цитата повинна виписуватись так, щоб у ній була закінчена думка автора.
5. Виписувати цитату слід старанно, без заміни слів, з дотриманням всіх розділових знаків, з позначенням пропусків.
6. Кожна цитата береться в лапки.
7. Після цитати вказується джерело:прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.

Як працювати з підручником?

1. Прочитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом.
2. З’ясуй значення незрозумілих слів, термінів і понять, висловів з допомогою словника, по записах у робочому зошиті.
3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.
4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.
5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам’яті.

Як працювати з текстом параграфа?

1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання, завдання до нього.
2. Знайди в тексті відповіді на поставлене запитання. Виконай усі завдання.
3. Запам’ятай усі терміни й поняття.
4. Склади план своєї розповіді.
5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.

Як писати реферат?

Реферат – (від лат. – «доповідаю»).
1. Визначити тему.
2. Підібрати літературу:
а) документи, першоджерела;
б) монографії, довідники, збірники;
в) газетні та журнальні матеріали.
3. Ґрунтовновивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.
4. Скласти перелік розділів, який може бути і планом реферату.
5. Продумати план реферату, можливе його розширення.
6. Систематизувати опрацьований матеріал.
7. Остаточно продумати та уточнити план реферату. Обов’язково включити в план актуальність теми та її значення.
8. Написати реферат.
9. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.
10. Бібліографічний опис джерела в списку літератури подається за такими правилами:
- для книг слід вказати прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані, місця і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок;
- для журнальних статей зазначають прізвища та ініціали авторів, повні назви статей, скорочені назви журналів,роки, номери, томи, випуски, сторінки;
- для статей із книг та неперіодичних збірників слід зазначити прізвища та ініціали авторів, назвистатей, видань, в яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки
Кiлькiсть переглядiв: 385